Kommunala musikskolan i Stralsund

“Musik och dans begeistrar.“ (Wolfgang Spitz, chef för den kommunala musikskolan i Stralsund)

Sedan mer än 60 år tillbaka bedriver den kommunala musikskolan i hansastadt Stralsund sin verksamhet och uppmuntrar sina elever allt efter deras musikbegåvning. Med kompetenta och engagerade lärare når man breda samhällsskikt genom att samarbeta med daghem, skolor och handikappcentra. Samtidigt har man som målsättning att i undervisningen ha kontinuitet, kvalitet och talangfrämjande. Musikskolan är sedan 2012 centralt belägen i det nyrenoverade ”Landständehaus” mitt i gamla stan.

Som en viktig bildningsinstitution i världsarvsstaden Stralsund upprätthåller den kommunala musikskolan värdefulla traditioner samtidigt som man prövar nya vägar. Det regionala och internationella nätverket för musikalisk utbildning är minst lika viktigt som arbetet med att motivera musikskoleleverna att musicera och dansa.

Det är sedan länge kännt att musikundervisning, oavsett om det handlar om att lära sig spela ett instrument eller om att sjunga, har en positiv inverkan på barn och ungdomars personlighetsutveckling. Även vuxna som tycker om att musicera kan de ta del av musikskolans breda utbud.

I centrum för musikskolans verksamhet står att man vill ge eleverna en känsla av glädje samtidigt som man vill utveckla deras kreativitet i samband med musicerandet.

Målsättningar för den kommunala musikskolan i Stralsund

 • Vi sätt gemensamt upp målen!
 • Vi är den viktigaste aktören för den regionala musikundervisningen!
 • Vi begeistrar alla och envar!
 • Vi har höga kvalitetsanspråk!

Vår verksamhet

Huvudämnen

 • Musikalisk utbildning för daghems- och förskolebarn, musikalisk grundutbildning, barndans
 • Musikprojekt för skolklasser
 • Orienteringsnivå “pröva-på-kurser“
 • Handikappaktiviteter

Undervisning

 • Blås-, stråk- och tangentinstrument
 • Ballett, sång, gitarr, dragspel
 • Klassiska slagverk
 • Rock/popp/jazz, E-gitarr, E-bas, trumset
 • Studieförberedande utbildning

Musikskolans ensambler

 • Orkester
 • kammarmusik
 • Bigbands
 • musikgrupper
 • körer

Och vidare…

 • Musikkunskap/musikförståelse, tonstudio
 • Evenemang, konserter, projekt, tävlingar
 • Samarbete med skolor, daghem, Theater Vorpommern, den statliga musikskolan i Stargard Szczeciński

Tysk-polska musikskolecentrat

Den tysk-polska musikskolan i Stargard/Polen

Sedan lång tid tillbaka har musikskolorna i Stralsund och Stargard Szczeciński haft intensiva och regelbundna kontakter, som går långt utöver de båda städernas normala vänortsutbyte. Det återspeglas i gemensamma repetitioner och konserter, workshops och vidareutbildning samt utbildningsutbyte.
Med det Tysk-polska musikskolecentrat har man med utmärkta lokaler i Stralsund och Stargard Szczeciński skapat ideala förutsättningar för ett rikt och givande erfarenhtsutbyte.
Det Tysk-polska musikskolecentrat har fått bidrag från det operationella programmet för mål 3 “Europeiskt territorialt samarbete-gränsöverskridande samarbete“ från EU och den Europeiska fonden för regionalutveckling i Tyskland och Polen.

Kontakt
Kommunala musikskolan Hansastaden Stralsund 
Badenstraße 39 | 18439 Stralsund | GERMANY
Telefon
+49 3831 253 470